Zwrot opłaty parkingowej

Regulamin Promocji
„Zwrot opłaty parkingowej”


§1. Organizator Promocji


Organizatorem Promocji jest Przedsiębiorstwo – Handlowo – Usługowo – Produkcyjne „PODWALE” Sp. z o.o. administrator targowiska „Targ Pod Zamkiem”.
Na terenie targowiska „Targ Pod Zamkiem” w Lublinie przy Al. Unii Lubelskiej prowadzona jest Promocja „Zwrot opłaty parkingowej za zakupy powyżej 30 zł. w oznaczonych pawilonach”

§ 2. Czas trwania Promocji

Promocja trwa od 01.07.2013r. do odwołania.


§ 3. Uczestnicy Promocji


Promocja skierowana jest do klientów korzystających z parkingów „Targ Pod Zamkiem”

§ 4. Warunki Promocji

 1. W Promocji może uczestniczyć każdy klient, który wjedzie na parking samochodem osobowym i dokona opłaty parkingowej w wysokości 3zł.
 2. Warunkiem zwrotu kosztu opłaty parkingowej jest dokonanie zakupu towarów na terenie targowiska za minimum 30 zł. brutto w jednym z punktów handlowych oznaczonych logo Promocji.
 3. Koszt opłaty parkingowej  w wysokości 3 zł. będzie odliczany od wartości zakupów w tym pawilonie po okazaniu paragonu opłaty parkingowej.
 4. Z Promocji można korzystać wielokrotnie w ciągu dnia dokonując kolejnych zakupów w różnych pawilonach.

§ 5. Postanowienia końcowe

 1. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna :
  • w biurze P.H.U.P „PODWALE” Sp. z o.o.;
  • na stronie internetowej www.targpodzamkiem.pl;
  • w punkcie poboru opłaty parkingowej (dyżurka inkasentów).
    

Zwrot opłaty parkingowej

Newsletter

Zobacz naszą ofertę

Centrum handlu choinkami

WiFi Hotspot

wifi.png